Preview Mode Links will not work in preview mode

Mattesnack är podden som lyfter vad matematiken kan användas till genom att låta matte-förebilder från alla samhällets sektorer komma till tals. Hur används matematik i yrkeslivet, nu och i framtiden? Vilka vägar kan öppnas för den som väljer matematik-intensiv utbildning?

 

Här pratar vi om den myllrande flora som springer ur matematiken som grund såsom AI, dataanalys, blockchain, miljö-ekonomi och ingenjörskonst och visste du till exempel att Florence Nightingale var matematiker?

Programledare Tomas Tränkner guidar lyssnarna genom matematikens värld. Bakom podden står Mattecentrum som är en oberoende ideell förening grundad 2008, vars syfte är att utan vinstintresse öka unga människors förståelse för matematik och dess roll i samhället.

Sep 15, 2022

I detta avsnitt av Mattesnack träffar vi Marcus Eriksson som är miljöekonom.  Det betyder att han räknar på hållbarhet. Låter det spännande? Men svårt kanske? Vår programledare Tomas Tränkner hjälper till att bryta ned detta stora, superaktuella ämne, för dig.

Klimatförändringar, utsläpp, livscykelanalyser, koldioxidskatter och subventioner kopplat till miljöfrågor. Stora begrepp och stora frågor som alla hänger ihop och en startpunkt för att kunna samla ihop frågorna är att inleda med beräkningar på utsläpp. Detta är något Marcus gör i sina uppdrag och då behöver man sammanställa mycket data. Mycket handlar om att beräkna kurvor och scenarios. Avsnittet berör också svårigheterna med framtidsscenarios. Stämmer det att alla modeller är fel men några är användbara? Och hur använder exempelvis kommuner detta i praktiken för att få ner sina utsläpp?

Marcus Eriksson berättar om sin matte-resa och hur den hjälpt honom att se möjligheterna att förbättra tillvaron med hjälp av matematik.

För dig som är nyfiken på just yrket miljöekonom, konsultlivet, eller bara vill jobba konkret med hållbarhetsfrågor innehåller avsnittet en massa matnyttigt. Vi blickar också in i framtiden, hur kommer möjligen yrket utvecklas, är det ett framtidsyrke? Och varför ska man läsa inte bara matematik utan även statistik?

Marcus Eriksson arbetar på WSP, ett teknikkonsultbolag som utvecklar olika tekniska lösningar för vårt samhälle. De utvecklar allt ifrån städer och transportsystem till vattenförsörjning och höga hus och har 55 000 medarbetare i över 40 länder.  I Sverige har de omkring 4 200 medarbetare.