Preview Mode Links will not work in preview mode

Mattecentrum vill försöka få fler unga kvinnor att söka matematikintensiva utbildningar. Här får du möta förebilder som visa vägen, och kanske är det just deras berättelser som får någon att vilja bygga egna drömmar och motiveras att kunna bidra till en demokratisk tekniskt värld för alla ❤.

Avsnitt 1-10 har spelats in i samarbete med Linnéuniversitetet.

Mattecentrum är en oberoende ideell förening grundad 2008, vars syfte är att utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället. 

Mar 31, 2021

Vi möter Katarina Stensson som alltid känt fysikens dragningskraft och som varit nyfiken att testa saker för att ta reda på om hon klarar av dem. Med många strängar på sin lyra startar hon bolag, engagerar sig politiskt och arbetar som lärare. Har du beSTEMt dig?