Preview Mode Links will not work in preview mode

Mattecentrum vill tillsammans med Linnéuniversitetet försöka få fler unga kvinnor att söka matematikintensiva utbildningar. Här får du möta förebilder som visa vägen, och kanske är det just deras berättelser som får någon att vilja bygga egna drömmar och motiveras att kunna bidra till en demokratisk tekniskt värld för alla ❤.

Mattecentrum är en oberoende ideell förening grundad 2008, vars syfte är att utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället. 

Apr 2, 2021

Vi möter Anna Adolfsson som upptäckt att stålindustrin inte alls behöver vara grå och kall, utan att det finns ett varmt välkomnande om man bara vågar tro på att man kan göra faktisk skillnad och inte låter matte-självförtroendet sätta käppar i hjulet. Har du beSTEMt dig?


Apr 1, 2021

Vi möter Li Ljungberg som brinner för att matcha det tekniska intresset hos unga med deras framtida arbetsmarknader. Med framtiden i fokus navigerar hos det ständiga lärandet och kompetensförsörjningen för att lyfta vikten av STEM även hos tjejer för samhällsutvecklingen. Har du beSTEMt dig?


Mar 31, 2021

Vi möter Katarina Stensson som alltid känt fysikens dragningskraft och som varit nyfiken att testa saker för att ta reda på om hon klarar av dem. Med många strängar på sin lyra startar hon bolag, engagerar sig politiskt och arbetar som lärare. Har du beSTEMt dig?


Mar 30, 2021

Vi möter Frida Jalkenäs som ändrat synen från teknik som pryl, till en funktion som underlättar på samhällsnivå. Genom att skugga studenter och ifrågasätta ord som ”komplicerat” och ”matematiktungt” som manliga attribut, hittade hon sig själv. Har du beSTEMt dig?


Mar 29, 2021

Vi möter Maria Norberg som ”exponerades” för matematiken via maskiner i jordbruks-landskapet, men som valde teknikutbildning trots att psykologi lockade. Hennes motto: En teknikutbildning bestämmer inte din framtid, utan du kan bli vad du vill. Har du beSTEMt dig?